Nieuws

Heet van de naald … (alhoewel … )

Laatst gewijzigd op 16 oktober 2021 11:46

Een nieuwe start !!!

De “coronahemel” begint stilletjes aan wat op te klaren… en het ziet er naar uit dat het ergste voorbij is. Wij hopen dat iedereen deze lange periode goed is doorgekomen.

We zijn blij dat we kunnen aankondigen dat we besloten hebben om te starten met onze volgende productie !  Wat deze zal worden kunnen we nog niet zeggen (het stuk moet nog gekozen worden en Marc draagt daar al de gevolgen van … kijk maar), maar de voorstellingen zijn wel al ingepland op vrijdagen en zaterdagen 4, 5, 11, 12, 18 en 19 maart 2022. 

Als je verwittigd wenst te worden van de start van de kaartenverkoop (ergens rond de jaarwisseling) kan je dat hier laten weten.

Deze beslissing werd genomen op basis van de op 12-10-2021 beschikbare informatie. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan kan ze herzien worden.

Jeugtoneel proArca

Eind september 2019 hebben de beide Horebeekse toneelgezelschappen, Proarto en Toneelgroep Arcadia, besloten om samen een nieuwe vereniging voor jeugdtoneel op te richten, namelijk :

Nadat corona hun allereerste productie komen verstoren is, hebben we vernomen dat ook deze in 2022 zou plaats hebben.  Meer info op www.proArca.be !